Posts Tagged ‘ağırlık ölçme birimleri’

Ağırlık Ölçme Teknikleri ve Yük Hücreleri

  MÖ 5000 yıllarından günümüze değin tartma işlemi için eşit kollu terazilerden faydalanmaktadır. Bir diğer tartma metodu ise zemberekli teraziler dir. Zemberekli terazilerde zembereğe bağlı bir ibre vardır ve bu ibre ağırlığın gösterilmesi amacıyla kullanılır. Bu terazilerin avantajı kalibre edildikten sonra standart bir kütleye ihtiyaç duymamasıdır. Tekrarlanabilirlik ve güvenirlik açısından yay malzemesinin uygun seçilmesi, zembereğin […]

Metrik Sistemin Doğuşu ve İlk Kilogram

  Fransız ihtilalinin ardından metrik sistemin doğuşu gerçekleşti. 1790 yılında 16. Louis ülkenin önde gelen bilim adamlarından bir komite oluşturarak tutarlı bir ölçme-tartma sistemi oluşturulmasını istedi. 19 Mart 1791 yılında komite çalışmasını tamamladı. Önerilen sistem birim uzunluğa dayanıyordu. Birim uzunluk kutup ile ekvator arası uzaklığın on milyonda biri olarak tanımlanmış ve metre olarak isimlendirilmişti. Birim […]

Tartım tarihçesi

  Bir kütlenin ağırlığının tayin edilmesi, yani ağırlık ölçme işlemi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan metrolojinin en temel ilgi alanlarından biridir. Ortadoğunun en eski medeniyetlerinden günümüze gelinceye değin tartma işlemi ağırlığı bilinen bir kütleye göre ağırlığı bilinmeyen bir kütlenin bir mesnede göre eşit uzaklıklarda dengeye getirilmesi ile yapılmaktadır. Bu düzeneğe kısaca eşit kollu terazi demekteyiz. […]